Alchemy

Build

Build

BuildThis formula is a modification of Ba Zhen WanIngredientsShu diDang guiBai shaoChuan xiongFu lingRen shenBai zhuZhi gan cao

 
More Information
Wild Oats

Wild Oats

Wild OatsThis formula is a modification of Wu Zi Yang Zong Wan.IngredientsGou qi ziFu pen ziWu wei ziTu si ziChe qian ziSha yuan ziAvailable as ...

 
More Information
BellyGu1

BellyGu1

BellyGu1IngredientsBai shaoBo heDing xiangQIng haoGan caoHuang baiRou guiShan yaoZao jiao ciOreganoThymeAvailable as powder.100g powder

 
More Information
BellyGu2

BellyGu2

BellyGu2IngredientsJin Yin HuaZi Su YeDang guiChuan XiongGan CaoBai HeHuang JingSan LengE ZhuDing XiangShe Chang ZiBai Tou WengBai Bian DouAvailable ...

 
More Information
Post Wombgu

Post Wombgu

Post WombguIngredientsSheng diGan caoHuang qiBai shaoShe chuang ziTu si ziWu jia piBai heBo heZi su yeMu xiangAvailable as powder.100g powder

 
More Information
Pre Wombgu

Pre Wombgu

Pre WombguIngredientsDang GuiBai shaoSha shenXuan shenGan caoSheng di huangBai heFu shenJin yin huaLian qiaoBo heChuang xiongZe lanAvailable as ...

 
More Information
Flo

Flo

FloIngredientsChi ShaoYan Hu SuoFu LingXiang FuZe XieTao RenDang GuiJi Xue TengBai ZhuWu YaoChuan XiongGan CaoAvailable as powder.100g powder

 
More Information
Fi

Fi

FiIngredientsWu zhu yuGui zhiDang guiChuan xiongBai shaoMu dan piMai men dongRen shenBan xiaSheng jiangZhi gan caoAvailable as powder.100g powder

 
More Information
Chill out

Chill out

Chill outThis formula is a modification of Tian Wang Bu Xin DanIngredientsSheng di huangRen shenTian men dongMai men dongDan shenFu lingDang guiXuan ...

 
More Information