Pre Wombgu

 
Description
Pre Wombgu
Ingredients

Dang Gui
Bai shao
Sha shen
Xuan shen
Gan cao
Sheng di huang
Bai he
Fu shen
Jin yin hua
Lian qiao
Bo he
Chuang xiong
Ze lan
Available as powder.

100g powder
 
Pre Wombgu