Flo

 
Description
Flo
Ingredients

Chi Shao
Yan Hu Suo
Fu Ling
Xiang Fu
Ze Xie
Tao Ren
Dang Gui
Ji Xue Teng
Bai Zhu
Wu Yao
Chuan Xiong
Gan Cao

Available as powder.

100g powder
 
Flo