BellyGu2

 
Description
BellyGu2
Ingredients

Jin Yin Hua
Zi Su Ye
Dang gui
Chuan Xiong
Gan Cao
Bai He
Huang Jing
San Leng
E Zhu
Ding Xiang
She Chang Zi
Bai Tou Weng
Bai Bian Dou
Available as powder.

100g powderr
 
BellyGu2