BellyGu1

 
Description
BellyGu1
Ingredients

Bai shao
Bo he
Ding xiang
QIng hao
Gan cao
Huang bai
Rou gui
Shan yao
Zao jiao ci
Oregano
Thyme
Available as powder.

100g powder
 
BellyGu1